Home > Activiteiten en Referenties > Business development & inzet sim...

Business development & inzet simulatietools

voor Coach & Commitments
sector Zakelijke dienstverlening
periode van 05/2002 tot 12/2003

Business development voor Coach & Commitments (C&C). Kernactiviteit van C&C is het realiseren van omzet- en winststimulerende projecten en implementatiemanagement (op verschillende niveaus: processen, rollen, vaardigheden, tools), met hierbij als extra aandachtsgebied de inzet van geavanceerde trainingssimulaties ontwikkeld door SMG (Strategic Management Group, Inc) uit Philadelphia.
Coach & CommitmentsCoach & Commitment 's kernactiviteit is het doorvoeren van omzet- en winststimulerende projecten en implementatiemanagement (op verschillende niveaus: processen, rollen, vaardigheden, tools). Essentieel hierbij is dat Coach & Commitments zich ten aanzien van haar diensten ook durft te committeren aan het eindresultaat; er worden garanties gegeven voor wat betreft de te behalen rendementsverbetering.

Inhoudelijk werkveld:

 • project management/leadership,
 • sales-management/-skills,
 • (large) account-management,
 • strategische verkoopprocessen,
 • leiderschap,
 • coaching.

Aan klantenzijde zwaartepunt op financiële dienstverleners en ICT-bedrijven, maar ook daarbuiten steeds meer klanten (o.a. Belastingdienst, Vopak, Centerparcs). Concrete voorbeelden van omzet- en winststimulerende uitdagingen waarvoor C&C oplossingen zoekt en implementeert zijn onder meer:

 • Het bereiken van een kortere time-to-market.
 • Het verhogen van de "hitrate" bij het verwerven van nieuwe opdrachten.
 • Hogere succeskans van projecten (verwachting versus haalbaarheid).
 • Verbeteren klanttevredenheid en betere positionering bij strategische, large accounts.
 • Langdurige (meerjarige) wederzijds commitment van opdrachtgever en opdrachtnemer.
 • Bewuste keuzes maken ("intake" projecten, inzet "resources" en het aangaan van commitments en risicobeheersing).
 • Betere (financiële) besturing/aansturing van de account- en projectorganisatie.
 • Betere positionering van de organisatie en klant/opdrachtgever (win-win≠).
 • Integrale aanpak van projecten en integraal projectmanagement over de hele projectlevenscyclus vanaf het eerste contact met de klant (c.q. de potentiële opdrachtgever) tot en met de implementatie en nazorg.
 • Betere communicatie en een duidelijke roldefinitie, alsook het definiëren van de verantwoordelijkheden daarbinnen.
 • Investeringen in persoonlijke ontwikkeling afstemmen c.q. focussen op de rol die medewerkers vervullen in dit proces.

Coach & Commitment werkt o.m. voor: ABN-AMRO Bank, Rabobank, Interpolis, Achmea, SNS Reaal, ING Bank, RVS Verzekeringen, Fortis, IBM, PinkRoccade, Atos Origin, CMG, Ordina, Sybase, Oracle, Compaq, Pentascope, Vanenburg, KZA, GUO, Cadans, Telfort, KPN, Vodafone, Belastingdienst, Vopak, TNO, ANWB, Organon, Essent, Rank Xerox, Getronics, PWC, KPMG, Sony.

Bij het realiseren van die doelstellingen maakt Coach & Commitments ook gebruik van onderscheidende bouwstenen, deels in huis ontwikkeld, deels door derden. Met behulp van deze bouwstenen worden "best-in-class" oplossingen voor klanten ontwikkeld. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van een aantal exclusieve licenties voor bekende en erkende methoden en oplossingen van:

Rol: algemeen  business development en multi-level sales, met als extra accent het verder ontwikkelen van de Nederlandse markt voor trainingssimulaties ontwikkeld door SMG (Strategic Management Group, Inc) voor de Nederlandse licentiehouder Coach & Commitments. Inhoudelijk bestrijken de SMG-trainingen de volgende kennisgebieden:
 • Project Management
 • Managing Change
 • Leadership
 • Strategy, marketing and finance
 • Sales
 • Optimizing the Supply Chain
Meer over de inhoud: zie SMG-website of download een overzicht van de SMG-porfolio (engelstalig) - PDF bestand 404 kb.

Naar: Referenties / Klantenlijst
 
Home Over Evincive Activiteiten en Referenties Contact