Home > Contact > Mail Formulier

<% ' Input Variables (via ASP) '=========================== ' Action = What we are doing (i.e. form input or checking data and sending mail) '------------------------------------------------------------------------------- ' Action Description '---------------------- ' 0 First time form input ' 1 Check user input ' 2 Show user his data ' 3 Send mail CRLF = Chr(13) & Chr(10) NeededFields = Array(_ "Naam",_ "Adres",_ "Postcode",_ "Plaats",_ "Land",_ "E-mail") Action = Request.Form("Action") fullname = Request.Form("fullname") position = Request.Form("position") company = Request.Form("company") address = Request.Form("address") postcode = Request.Form("postcode") town = request.form("town") country = request.form("country") phone = Request.Form("phone") fax = Request.Form("fax") email = Request.Form("email") enterprise = Request.Form("enterprise") remarks = Request.Form("remarks") If (Action = 0) Then Action = 0 country = "Nederland" End If If Request.Form("DataIncorrect.x") <> "" Then Action = 0 End If If Request.Form("DataCorrect.x") <> "" Then Action = 3 End If%>Neem contact op met Evincive.com

" METHOD=POST> <% Else Action = 2 End If End If If (Action = 2) Then %> <% End If If (Action = 3) Then Set Mailer = Server.CreateObject("SMTPsvg.Mailer") Mailer.FromName = fullname & " (via website)" Mailer.FromAddress= email Mailer.RemoteHost = "localhost" Mailer.AddRecipient "Info", "info@evincive.com" Mailer.Subject = "Website Informatieverzoek" Body = "Informatieverzoek" & CRLF Body = Body & CRLF Body = Body & "Naam : " & fullname & CRLF Body = Body & "Functie : " & position & CRLF Body = Body & "Bedrijf : " & company & CRLF Body = Body & "Adres : " & address & CRLF Body = Body & "Postcode : " & postcode & CRLF Body = Body & "Plaats : " & town & CRLF Body = Body & "Land : " & country & CRLF Body = Body & "Telefoon : " & phone & CRLF Body = Body & "Telefax : " & fax & CRLF Body = Body & "E-mail : " & email & CRLF Body = Body & CRLF Body = Body & "Vragen/opmerkingen" & CRLF Body = Body & "--------" & CRLF Body = Body & remarks & CRLF Body = Body & CRLF Mailer.BodyText = Body if Mailer.SendMail then Response.Write "Uw bericht is verstuurd; bedankt voor uw belangstelling.

We nemen zo snel mogelijk contact met u op." else Response.Write "Mail send failure. Error was " & Mailer.Response end if Set Mailer = nothing End If If (Action < 2) Then %>

<% End If If Action = 0 Then Action = 1 %>
<% If (Action = 1) Then NoGood = 0 If Len(Rtrim(fullname)) = 0 Then NoGood = NoGood + 1 End If If Len(Rtrim(address)) = 0 Then NoGood = NoGood + 2 End If If Len(Rtrim(postcode)) = 0 Then NoGood = NoGood + 4 End If If Len(Rtrim(town)) = 0 Then NoGood = NoGood + 8 End If If Len(Rtrim(country)) = 0 Then NoGood = NoGood + 16 End If If Len(Rtrim(email)) = 0 Then NoGood = NoGood + 32 End If If (NoGood <> 0) Then %> Niet alle verplichte gegevens zijn ingevuld.
Vult u alstublieft de volgende velden in:
    <% For x = 0 To 5 ' Check 6 fields If ((2^x) And NoGood) <> 0 Then %>
  • <%= NeededFields(x)%> <% End If Next %>
 
Controleert u de volgende gegevens:
 
Naam <%=fullname%>
Functie <%=position%>
Bedrijf <%=company%>
Adres <%=address%>
Postcode <%=postcode%>
Plaats <%=town%>
Land <%=country%>
Telefoon <%=phone%>
Telefax <%=fax%>
E-mail <%=email%>
Vraag/opmerking <%=remarks%>
 
  
Naam
Functie
Bedrijf
Adres
Postcode
Plaats
Land
Telefoon
Telefax
E-mail
 
Specifieke vraag/opmerking
  
HomeOver EvinciveActiviteiten en ReferentiesContact